ปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายทางสังคม

ตัวอย่างของความร่วมมือที่อุดมสมบูรณ์ในธรรมชาติตั้งแต่รังผึ้งไปจนถึงครอบครัวมนุษย์ แต่ก็ยังง่ายพอที่จะหาตัวอย่างของความเห็นแก่ตัวและความขัดแย้ง การศึกษาเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความร่วมมือได้ยึดนักวิจัยมาหลายชั่วอายุคนโดยมีนัยสำาหรับการทำความเข้าใจกับกองกำลังที่ขับเคลื่อนพลวัตในสถานที่ทำงานการให้การกุศลการกระทำของสัตว์หรือแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หลักการพื้นฐานของการศึกษาเหล่านี้คือพฤติกรรมของสหกรณ์เกิดขึ้นเมื่อบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายทางสังคมได้รับประโยชน์จากการเป็นคนใจดีกับคนอื่น ยังเครือข่ายทางสังคมไม่ได้รับการแก้ไข จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโครงสร้างของเครือข่ายเปลี่ยนแปลงไปเมื่อบุคคลกลายเป็นสหกรณ์มากขึ้น?